•  Kundservice i världsklass  •  Leveranstid 1-2 arbetsdagar  •  Dela upp din betalning med Klarna  •  Telefonsupport 010-750 09 54  •  Fri frakt över 500kr på däck, slang & delar  •   FÖR FÖRETAG    •

KÖPVILLKOR

Köpvillkor
Köp hos Erniescooter.se regleras av standardvillkor för försäljning samt konsumentköp av artiklar på Internet. Försäljning till konsumenter regleras av konsumentköpslagen, lagen om distansavtal och ångerrättlagen.

Avtal
Avtalet mellan konsument och säljare består av informationen kund angivit vid betalning av beställda varor på webshoppen samt eventuell skriftlig korrespondens mellan köpare och säljare via exempelvis e-post och dessa villkor, så länge de inte motstrider gällande lagstiftning. Avtalet är bindande för köpare och säljare när beställning genomförts och mottagits. Vid eventuella skrivfel eller liknande i antingen webshoppen eller i köparens beställning, kan avtalet ogiltigförklaras om den andra parten borde insett att skrivfelet existerade.

Parterna
Säljande part:

Företagsnamn: E-SP Supplies AB
E-post: info@scooterportalen.se
Organisationsnummer: 559346-8613
Adress: Bogårdsvägen 54A
128 62 Sköndal, Sweden


Köpande part: Konsumenten som genomför köpet.

Pris
Priserna i webbutiken inkluderar moms om inget annat anges. Totalkostnaden för konsument inkluderar skatter, leveranskostnader och artikelkostnader anges av betalningslösningen och webbshoppen vid betalning.

Orderbekräftelse
Orderbekräftelse skickas elektroniskt via e-post vid slutfört köp. Köparen rekommenderas att kontrollera att bekräftelsen stämmer överens med beställning. Om något inte skulle stämma är det köparens ansvar att omgående kontakta säljaren.

Betalning
Säljaren kan kräva betalning för order från att beställning är gjord och ska skickas till köparen. Vid kortbetalning kan säljaren reservera beloppet för beställning på kortet. Betalning sker via någon av våra betalningslösningar vilka i sin tur har rätt att neka betalning enligt respektive betalningslösnings användarvillkor. Som köpare godkänner du respektive betalningslösnings användarvillkor för nyttjande av tjänsten. Vid fakturaköp eller andra köp där kunden inte betalar fulla beloppet innan leverans har säljaren rätt att göra kreditupplysning på köparen.

Leverans
Leverans kan ske på samtliga sätt som är angivna innan betalning i webbshoppen. Köparen ansvarar för att uppgifterna den angett för leverans och fakturering är korrekta. Om leveranstid inte anges i webbshoppen eller av våra samarbetspartners för leverans måste säljaren leverera varan senast 30 dagar efter beställning från kunden. Detta gäller dock inte varor som är förhandsbokade eller restnoterade. Vid vald postförsändelse ansvarar säljaren att varorna skickas till tillhandahållen adress given av köparen vid beställning. När kunden valt att hämta i butik är det kundens ansvar att hämta upp varan inom rimlig tid, senast 14 dagar efter beställning om inget annat är överenskommet mellan parterna.

Varor som är skickade eller behandlas inför leverans kan inte avbokas. Vid begäran om avbokning måste kunden omgående begära avbokning innan beställning hanterats. Varor som inte hämtats ut av kund kan komma att debiteras en hanteringsavgift beroende på fraktsätt och fraktleverantör. Köparen kan också kommas att debiteras returfrakt.

Vid garantiärende och reklamation täcks returkostnaden av säljaren. Säljaren tillhandahåller fraktsedel för säker retur. Det är kundens ansvar att varan blir förpackade på korrekt sätt I originalförpackning för att varan inte ska skadas. Vid användande av ångerrätten enligt distansköpslagen står köparen själv för returkostnaderna. Köparen ansvarar för att produkten är i nyskick och förpackas i originalförpackning med samtliga tillbehör, dokumentation och annat som ingick.

Ångerrätt
Köparen kan välja att häva köpet med hänvisning till ångerrätten. Ångerrätten innebär att köparen kan återlämna en vara till säljaren utan någon förklaring. Köparen måste meddela att den tänkt använda ångerrätten senast 14 dagar efter att varan mottagits av köparen. Köparen ska meddela att den tänkt nyttja ångerrätten skriftligt till säljarens e-post. Säljaren tillhandahåller då information om hur varan ska returneras till säljaren.

Om köparen själv väljer annat leveranssätt än det angivet av säljaren ska köparen själv stå för dessa kostnader, utöver standardkostnaden för frakt som tillhandahålls av säljaren. Återbetalning sker via samma betalningsmetod som köparen använt, om inte något annat avtalas mellan parterna.

Säljaren behöver först återbetala varan efter att den mottagits av säljaren och inspekterat av säljaren. Säljaren har rätt att kräva kompensation motsvarande värdeminskningen för produkten till följd av köparens hantering och bruk av varan. Varan förväntas returneras i omodifierat nyskick.

Reklamation av defekt vara
Om det finns någon defekt hos varan måste köparen meddela detta till säljaren så fort möjligt efter att defekten upptäckts för att reklamationen ska godkännas. Köparen ska meddela säljaren att varan är defekt och invänta svar och instruktioner från säljaren. Skulle köparen skicka tillbaka produkten utan att meddela säljaren måste denna själv täcka returfrakt och andra eventuella kostnader som det orsakar säljaren. Vid reklamation gäller konsumentköpslagen och annan rådande lagstiftning.

Rättigheter vid defekt vara
Om varan är defekt kan köparen enligt konsumentköpslagen hålla inne betalningen till defekten är korrigerad. Säljare och konsument kan även avtala andra rättelser för defekten om den skulle vara av mindre betydelse. Rättelserna kan vara men är inte begränsade till prisreduktion, ersättning från säljaren eller annan kompensation. Säljaren ansvarar för att en defekt vara repareras eller ersätts av motsvarande fungerande vara. Säljaren har upp till två försök till rättelse eller återleverans fär samma fel, innan köparen har rätt till återbetalning. Vid återbetalning eller utbyte av varan ska den defekta varan lämnas in i samband med detta. Utöver dessa villkor gäller de regler som finns i konsumentköpslagen.

Garanti
Garanti från säljaren ger ytterligare rättigheter till köparen utöver det som är lagstadgat i konsumentköpslagen och rättigheterna ovan. Garantin tillämpas vid produktionsfel. Garantin gäller endast om varan använt enligt bruksanvisning och inte modifierats eller förändrats på något sätt mot originalutförandet.

Saker som inte omfattas om garantin är fel som orsakats på grund av dåligt underhåll, fel som beror på modifikationer eller reparationer som inte är utförda av auktoriserad servicecenter, skador som beror på onormal eller olaglig körning av varan, vattenskador och andra fel uppkomna efter att ha kört i olämpligt väder eller terräng, om varan fått urladdas mer än det som normalt anses vara normalt och inte heller om varan förvarats i en icke ideal temperatur (en ideal temperatur för förvaring är från 5-20 grader C).

Garanti gäller ej heller på förslitningsdelar som däck, däckslang, bromsbelägg, batteri, kullager, belysning med mera om det inte är uppenbart att felet är ett produktionsfel och inte beror på slitage. Det är upp till kunden att visa att felet funnits redan vid leverans för att garantin ska vara tillämpbar på slitagedelar.

Säljarens rättigheter
Säljaren har särskilda rättigheter om köparen inte betalar eller fullgör sina avtalade skyldigheter. Säljaren har då rätt till att hålla kvar och inte leverera varan, häva avtalet och kräva ersättning från köparen för ekonomisk skada på säljaren orsakat av att köparen ej fullgjort sina skyldigheter, kräva ränta och inkassoavgift för sen betalning eller icke-betalda varor. Räntor och inkassoavgifter gäller om inte köparen betalar fullständig köpesumma inom avtalad tid och kan krävas ut enligt lagen om dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning skickas först påminnelse och därefter till inkasso och då hålls köparen ansvarig för avgifterna gentemot inkassobolaget enligt deras villkor och inkassolagen.

Lagstiftning
För att få framföra ett elektriskt motorfordon på allmän väg gäller Trafikverkets regler och lagar. Säljaren ansvarar inte för hur köparen eller annan part använder varan. Trafikverkets regelverk gäller alltid vid körning på allmän väg och kan komma att uppdateras och förändras vid senare tillfälle. Det är upp till brukaren av varan att se till att varan används enligt Trafikverkets föreskrifter. Mer om trafikverkets regler angående elektriska motorfordon kan hittas på följande länk: https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/sa-har-jobbar-vi-med/Vart-trafiksakerhetsarbete/Skyltfonden/Projekt/Slutforda-projekt/Slutforda-projekt/Fordonet/eldrivna-enpersonsfordon–en-kunskapsoversikt-om-deras-plats-i-trafiken/

SNABBT, ENKELT OCH MILJÖVÄNLIGT

Att susa fram på en elscooter är det miljövänliga valet som dessutom ger en enorm frihetskänsla.
Alla våra scootrar är Ernie Certified, vilket innebär att de når upp till våra tuffa krav om kvalitet, säkerhet, hållbarhet och såklart hög coolhetsfaktor.
Köp en elscooter hos oss, och bli mer än nöjd!